Thông báo về việc mời ứng viên tham dự vòng 2 – Kỳ tuyển dụng Giảng viên biên chế và thỉnh giảng – Năm học 2020-2021

Ứng viên click vào đây để xem thông báo

Lịch giảng thử:

  1. Khoa Cơ khí chế tạo máy
  2. Khoa Công nghệ thông tin
  3. Khoa Công nghệ tự động
  4. Khoa Tiếng Hàn và Tiếng Nhật
  5. Khoa Du lịch
Liên kết web