TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC .
Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP.HCM.
Điện thoại: 08.38966825 - 08.38970023 - Fax: 08.38962474
Website: www.tdc.edu.vn - Email: tdc@mail.tdc.edu.vn - tdc@tdc.edu.vn