Mẫu hồ sơ giảng thử – Kỳ tuyển dụng Giảng viên biên chế và thỉnh giảng – Năm học 2019-2020

  1. Ứng viên tải mẫu Lý lịch khoa học Giảng viên tại đây.
  2. Ứng viên dự tuyển các ngành Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Quản trị khách sạn, Giáo dục Quốc phòng – An ninh tải mẫu Giáo án lý thuyết tại đây.
  3. Ứng viên dự tuyển các ngành Cơ điện tử, Tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử tải mẫu Giáo án thực hành tại đây.
  4. Ứng viên dự tuyển ngành Tiếng Nhật tải mẫu Giáo án tích hợp tại đây.
  • Lưu ý: Mỗi ứng viên chuẩn bị 5 bộ hồ sơ giảng thử gồm: Lý lịch khoa học Giảng viên và giáo án giảng thử.
Liên kết web