Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Bậc Trung cấp chuyên nghiệp – áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2015

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Bậc Trung cấp chuyên nghiệp – áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2015 (Chi tiết)
Phụ lục chuẩn đầu ra tin học – tiếng anh (Chi tiết)
Quyết định đính kèm (Chi tiết)

Liên kết web