Thông báo lịch giảng thử dành cho ứng viên dự tuyển vị trí Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Giáo dục thể chất – Kỳ tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

Ứng viên click vào đây để xem thông báo

Liên kết web
Về TDC