Sứ mạng – Tầm nhìn – Giá trị

Trư­ớc thời cơ và thách thức mới như hiện nay, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã và đang xây dựng chiến lược phát triển nhằm thực hiện một cách chủ động và sáng tạo chủ tr­ương đường lối chính sách kinh tế xã hội, tận dụng thời cơ và vư­ợt qua thách thức, xây dựng và nhanh chóng thực hiện tốt Sứ mệnh của Trường.

  • SỨ MẠNG: “Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức và năng lực, yêu nghề, sáng tạo, thích ứng với môi trường lao động trong nước và quốc tế, có ý thức học tập suốt đời”.
  • TẦM NHÌN: “Là trường Cao đẳng chất lượng cao có nhiều ngành nghề đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế”.
  • GIÁ TRỊ: “Chân thật, tự tin, khát vọng, chia sẻ, sáng tạo, năng động, hoạt động nhóm”.
DSC_7280
Liên kết web
Về TDC