Dự án Hạt giống Hy vọng – Bước đầu cho giai đoạn 2020-2022

Bước vào triển khai giai đoạn 2020-2022 của chương trình dự án Hạt giống Hy vọng, đại diện của Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu (IECD) và trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC) đã cùng tham gia cuộc họp ban chỉ đạo vào lúc 09:00 ngày 09/6/2020 tại TDC. Từ một bức tranh toàn cảnh về hoạt động đào tạo các khóa trung cấp ngành Bảo trì & sửa chữa ô tô và ngành Điện công nghiệp và điện dân dụng tham gia dự án, báo cáo viên của IECD và TDC nêu ra nhiều vấn đề cần xác định giải pháp khắc phục. Ông Thomas Behaghel – Giám đốc IECD Đông Nam Á, Bà Đặng Hardivillé Thị Thùy Vân – Trưởng đại diện IECD Việt Nam, và Bà Trần Phan Thái Giang – Giám đốc Dự án Hạt giống Hy vọng thể hiện kỳ vọng TDC sẽ hoàn thiện và áp dụng chương trình đào tạo được cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả dự án. Ban Giám hiệu nhà trường đã cam kết tạo điều kiện tốt nhất có thể để các đơn vị / thành viên tham gia dự án có thể phát huy những giá trị đạt được từ giai đoan 2017-2019, nâng cao hiệu suất đào tạo của nhà trường và góp phần xây dựng nền móng cho thành công của dự án giai đoạn 2020-2022.

449aacdfe1da1c8445cb

Ban Giám hiệu TDC và đại diện IECD cùng những thành viên tham gia phát triển dự án

(Bộ phận Quan hệ quốc tế TDC)

Liên kết web
Về TDC