Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Sáng 31/3/2016, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Ngọc Thanh – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cùng đồng chí Lê Văn Dần – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh văn phòng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đến tham dự.

Picture 008Hội nghị tổng kết công tác Đảng tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức

Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Phạm Ngọc Tường – Phó Bí thư Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015. Trong năm qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị bằng những Nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức trở thành Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định 3036/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với các hoạt động khác, Nhà trường đã đạt được các danh hiệu: Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua Thành phố, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đơn vị dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào Sinh viên TPHCM năm học 2014-2015; Đơn vị dẫn đầu cụm thi đua số 4 trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Thị Lý – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Nhà trường trong năm 2016 như: Quán triệt, tiếp thực hiện các Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng; Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy đáp ứng hiệu quả công việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có phẩm chất chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu của công tác cán bộ trong thời kỳ mới; Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường bồi dưỡng đổi mới phương pháp giảng dạy; tiếp tục triển khai đề án xây dựng trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; tiếp tục ký kết với các tổ chức quốc tế về trao đổi du học sinh, bồi dưỡng giảng viên; thực hiện có hiệu quả các Đề án, kế hoạch, chương trình; Đẩy mạnh công tác Đoàn thể, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thanh nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức là xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh việc triển khai chương trình đào tạo, ông cũng yêu cầu Nhà trường chú trọng cho học sinh, sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết để phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Tập thể Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng ủy cấp trên. Picture 011

Đ/c Phạm Ngọc Tường – Phó Bí thư Đảng bộ báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2015

Picture 031

Đ/c Nguyễn Thị Lý – Bí thư Đảng bộ triển khai nhiệm vụ năm 2016

Picture 054

Đ/c Phạm Ngọc Thanh tặng Giấy khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu cho Đảng bộ Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức

Picture 057

Đ/c Lê Văn Dần trao Giấy khen của Đảng ủy Sở cho 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm – đ/c Nguyễn Thị Lý và đ/c Phạm Ngọc Tường

Picture 062

Picture 073

Khen thưởng cho tập thể Chi bộ 2 và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Picture 077

Đ/c Phạm Ngọc Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Picture 093

Lãnh đạo Sở chụp hình lưu niệm cùng tập thể Đảng bộ Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức

(Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh)

Liên kết web
Về TDC