Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng

Mẫu hồ sơ giảng thử dành cho giảng viên – Kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022

Ứng viên tải mẫu Lý lịch khoa học Giảng viên tại đây. Ứng viên tải mẫu Giáo án lý thuyết tại đây. Ứng viên tải mẫu Giáo án thực hành tại đây. Lưu ý: Mỗi ứng viên chuẩn bị 5 bộ hồsơ giảng thử gồm: Lý lịch khoa học Giảng viên và giáo án giảng thử.

Xem tiếp
Liên kết web
Về TDC