Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng

Thông báo thời gian, địa điểm giảng thử – Kỳ tuyển dụng Giảng viên hợp đồng cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng – Năm học 2023-2024

Ứng viên click vào đây để xem chi tiết thông báo Ứng viên click vào đây để tải mẫu Lý lịch giảng viên Ứng viên click vào đây để tải mẫu Giáo án lý thuyết Ứng viên click vào đây để tải mẫu Giáo án thực hành Lưu ý: Mỗi ứng viên chuẩn bị 03 bộ hồ sơ giảng thử gồm: Lý lịch khoa học giảng viên và Giáo án giảng thử.

Xem tiếp
Liên kết web
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP