Mẫu hồ sơ giảng thử – Kỳ tuyển dụng Giảng viên biên chế và thỉnh giảng – Năm học 2020-2021

  1. Ứng viên tải mẫu Lý lịch khoa học Giảng viên tại đây.
  2. Ứng viên dự tuyển các ngành Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Kinh doanh thương mại, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng tải mẫu Giáo án lý thuyết tại đây.
  3. Ứng viên dự tuyển các ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng tải mẫu Giáo án thực hành tại đây.
  4. Ứng viên dự tuyển ngành Thiết kế đồ họa, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật Ô tô tải mẫu Giáo án tích hợp tại đây.
  • Lưu ý: Mỗi ứng viên chuẩn bị 5 bộ hồ sơ giảng thử gồm: Lý lịch khoa học Giảng viên và giáo án giảng thử.
Liên kết web