Thông báo V/v mời ứng viên tham dự vòng 2 – Kỳ tuyển dụng Giảng viên biên chế và thỉnh giảng – Năm học 2019 – 2020

Ứng viên click vào đây để xem thông báo

Lịch giảng thử:

  1. Khoa Công nghệ tự động
  2. Khoa Cơ khí chế tạo máy
  3. Khoa Du lịch
  4. Khoa Điện – Điện tử
  5. Khoa Tiếng Anh
  6. Khoa Tiếng Hàn
  7. Khoa Khoa học cơ bản
Liên kết web