Cơ hội học chương trình song bằng cho sinh viên kỹ thuật TDC

Với 3 học kỳ học tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC) và 3 học kỳ học tại Trường Cao đẳng Yeungnam Ikong (Hàn Quốc), sinh viên sẽ có cơ hội được cấp bằng cao đẳng của cả 2 trường và được học chuyển tiếp tại các trường Đại học Hàn Quốc khi theo học chương trình đào tạo song bằng trình độ cao đẳng – học tại Việt Nam và Hàn Quốc triển khai tại TDC.

Đó là nội dung buổi Hội thảo giới thiệu về chương trình đào tạo song bằng trình độ cao đẳng – học tại Việt Nam và Hàn Quốc được tổ chức tại TDC sáng 29/9 vừa qua. Chương trình do TDC liên kết cùng Trường Cao đẳng Yeungnam Ikong triển khai thực hiện, dành cho sinh viên của 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với mức chi phí hợp lý.

Để theo học chương trình này, sinh viên phải đạt năng lực tiếng Hàn từ TOPIK cấp 2 trở lên khi nhập học tại Cao đẳng Yeungnam Ikong. Đặc biệt, từ học kỳ 4 trở đi, học phí của sinh viên sẽ được giảm dựa theo năng lực TOPIK (học kỳ 4) và kết quả học tập (học kỳ 5, 6).

IMG_0769

Hội thảo thảo giới thiệu về chương trình đào tạo song bằng trình độ cao đẳng – học tại Việt Nam và Hàn Quốc tại TDC

IMG_0801

Ban tư vấn về chương trình đào tạo song bằng. Từ trái qua: ông Đoàn Xuân Lập – Trưởng khoa Cơ khí ô tô, ông Nguyễn Minh Chương – Q.Trưởng khoa Công nghệ tự động, ông Nguyễn Long An Di – Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, bà Lee Ha Ni – NV phụ trách Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng Yeungnam Ikong, bà Bùi Thị Uyên – Trưởng khoa Tiếng Hàn

(Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh)

Liên kết web