TDC tổ chức Hội thảo về công tác lựa chọn, thẩm định, biên soạn giáo trình đào tạo

Sáng 23/8, Phòng Khoa học công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC) tổ chức Hội thảo về công tác lựa chọn, thẩm định, biên soạn giáo trình đào tạo trong năm học 2017 – 2018 và định hướng hoạt động trong năm học 2018 – 2019. Hội thảo có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Lý – Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Toán – Phó Hiệu trưởng và ông Vũ Phạm Việt Hà – Trưởng phòng Khoa học công nghệ cùng cán bộ giảng viên các phòng, khoa, trung tâm.

Hội thảo đã được nghe báo cáo công tác lựa chọn thẩm định, biên soạn giáo trình đào tạo trong năm học 2017 – 2018. Theo đó, TDC đã tổ chức được 19 hội đồng lựa chọn, thẩm định 100% giáo trình đào tạo, tài liệu giảng dạy khóa 2017 của 14 ngành đào tạo trình độ cao đẳng và 17 ngành đào tạo trình độ trung cấp; biên soạn, cập nhật 46 giáo trình, tài liệu giảng dạy; xét duyệt 46 đề cương chi tiết và thẩm định nghiệm thu 22 giáo trình đào tạo, tài liệu giảng dạy (đợt 1). Công tác lựa chọn thẩm định, biên soạn giáo trình đào tạo tại TDC được thực hiện nghiêm túc, bám sát theo Quy định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, phù hợp với chương trình đào tạo của các ngành.

Cũng tại Hội thảo này, các khoa tham gia công tác lựa chọn thẩm định, biên soạn giáo trình đào tạo cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này thông qua các tham luận và những ý kiến đóng góp từ các giảng viên – những người trực tiếp tham gia giảng dạy.

Định hướng cho công tác lựa chọn thẩm định, biên soạn giáo trình đào tạo sắp tới, ông Nguyễn Xuân Toán – Phó Hiệu trưởng nêu rõ: cần tăng cường công tác biên soạn giáo trình giảng dạy phù hợp với các ngành trong nhà trường và giảm tỉ lệ nguồn tài liệu lựa chọn bên ngoài.

IMG_9971

Toàn cảnh Hội thảo

IMG_9992

Ông Nguyễn Phát Lợi – GV Khoa Điện – Điện tử trình bày tham luận tại Hội thảo

IMG_0006

Khách mời tham dự Hội thảo đóng góp ý kiến

IMG_0020

Cán bộ, giảng viên tham gia Hội thảo chụp hình lưu niệm

(Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh)

Liên kết web