TDC trở thành hội viên Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 23/7/2018, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC) chính thức trở thành Hội viên Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh (HTA). Sự kiện này mang lại nhiều cơ hội cho TDC trong việc kết nối với các đơn vị trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố, tạo sự thống nhất nhằm chung tay phát triển nguồn nhân lực du lịch ngày càng quy mô và vững mạnh. Gia nhập HTA, TDC sẽ được cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội và được tham gia vào các hoạt động do Hiệp hội tổ chức. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình đào tạo nhân lực cho ngành du lịch mà TDC đã và đang thực hiện.

Trong bối cảnh du lịch TP. Hồ Chí Minh đang tăng trưởng mạnh mẽ, việc gia nhập HTA mang lại cho TDC nhiều cơ hội phát triển thương hiệu, tăng cường sự kết nối với các hội viên là doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch để nắm bắt, cập nhật xu hướng của thị trường lao động. Song, đây cũng là thách thức không nhỏ đối với TDC trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

(Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh)

Liên kết web