Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tăng quy mô đào tạo từ năm học 2018 – 2019

Bắt đầu từ năm học 2018 – 2019, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đào tạo thêm 9 ngành mới ở trình độ cao đẳng, gồm: Chế tạo thiết bị cơ khí, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Kinh doanh thương mại, Logistic, Tài chính – Ngân hàng, Tiếng Nhật. Với việc bổ sung thêm 9 ngành đào tạo mới, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức hiện có 23 ngành đào đạo trình độ cao đẳng và 14 ngành đào tạo trình độ trung cấp.

Việc bổ sung thêm 9 ngành mới giúp cho người học dễ dàng có được sự lựa chọn phù hợp nhất với định hướng nghề nghiệp của bản thân. Đồng thời, ngành học có xu hướng chuyên biệt, tập trung vào từng “nghề” cụ thể, đưa người học tiệm cận hơn với công việc thực tế mà người học hướng đến trong tương lai.

TDC_tuyensinh2018_2

Thông tin tuyển sinh năm 2018 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

(Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh)

Liên kết web