TDC công bố báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp và tổng kết hoạt động bảo đảm chất lượng năm học 2016 – 2017

Chiều 29/01, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC) tổ chức Hội nghị công bố báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng và tổng kết hoạt động bảo đảm chất lượng năm học 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020. Hội nghị có lãnh đạo và

Hội nghị đã công bố Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2017 theo các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Theo đó, TDC tự đánh giá đạt 98/100 tổng điểm và đảm bảo thời gian hoàn tất công tác tự kiểm định theo yêu cầu của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tổng kết hoạt động bảo đảm chất lượng năm học 2016 – 2017 với các hoạt động chính: công tác bảo đảm chất lượng, công tác xây dựng và triển khai đề án trường chất lượng cao. Định hướng đến năm 2020, TDC phấn đấu hoàn thành một số mục tiêu trọng điểm: xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống đảm bảo chất lượng của TDC; tự đánh giá đạt 100 điểm và đăng ký đánh giá ngoài; tích hợp Hệ thống Quản lý chất lượng ISO vào Hệ thống bảo đảm chất lượng…

Tại Hội nghị, bà Phạm Ngọc Tường – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: trong bối cảnh hiện nay, bản thân các trường cao đẳng phải tự định vị chính mình để xã hội và người học biết đến bằng nhiều hoạt động, trong đó, việc tiếp cận các dự án, các hoạt động trọng điểm của ngành được đặc biệt quan tâm.

Khép lại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Lý – Hiệu trưởng tổng kết lại một số nội dung trao đổi trong phần tọa đàm và triển khai phương hướng hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2017 –2018 và định hướng đến năm 2020. Đồng thời một lần nữa khẳng định tầm quan trọng và yêu cầu đối với công tác bảo đảm chất lượng trong mục tiêu phát triển chung của TDC.

Nhân Hội nghị, TDC cũng tuyên dương và khen thưởng cho các tập thể hoàn thành tốt công tác bảo đảm chất lượng năm học 2016 – 2017:

 

Tập thể hoàn thành tốt công tác tự đánh giá chất lượng trường

– Phòng Hành chính tổng hợp

– Phòng Công tác chính trị HSSV

– Phòng Khoa học công nghệ

– Phòng Tổ chức nhân sự

 

 

Tập thể hoàn thành tốt công tác xây dựng đề án trường chất lượng cao

– Phòng Đảm bảo chất lượng

– Phòng Kế hoạch vật tư

– Trung tâm đào tạo NNL& HTDN

– Khoa Cơ khí chế tạo máy

 

Tập thể hoàn thành tốt công tác xây dựng tài liệu ISO 9001:2015 – Phòng Tài chính kế toán

– Phòng Công tác chính trị HSSV

IMG_5095

Toàn cảnh Hội nghị

IMG_5106

Bà Nguyễn Thị Lý – Hiệu trưởng (bìa trái) và bà Phạm Ngọc Tường – Phó Hiệu trưởng (bìa phải) trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt công tác đảm bảo chất lượng

(Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh)

Liên kết web