Thông báo danh sách đạt vòng sơ tuyển và lịch giảng thử – Kỳ tuyển dụng Giảng viên thỉnh giảng Học kỳ 2 – Năm học 2017-2018

Ứng viên click vào đây để xem thông báo

Tải hồ sơ giảng thử: tại đây

Tải các biểu mẫu hồ sơ giảng thử:

  1. Lý lịch khoa học
  2. Giáo án giảng dạy lý thuyết
  3. Giáo án giảng dạy thực hành
Liên kết web