Lớp đào tạo đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia

Ngày 09/9/2017, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức lớp đào tạo đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia cho hơn 30 học viên là cán bộ, giảng viên các khoa chuyên ngành của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức và đại diện một số doanh nghiệp, do các báo cáo viên là lãnh đạo, chuyên gia của Vụ Kỹ năng nghề thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giảng dạy.

Lớp đào tạo nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức về hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại Việt Nam, cấp thẻ đánh giá viên theo Nghị định 31/2015/NĐ-CP cho Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Tại lớp đào tạo, ông Cao Quang Đại – Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề và ông Nguyễn Quang Việt – Phó viện trưởng Viện khoa học giáo dục nghề nghiệp cung cấp cho các học viên một số nội dung, kỹ năng như: nhận biết được những căn cứ pháp lý và đặc điểm chính của hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế; phân biệt mô tả bậc trong khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia trong mối quan hệ với khung trình độ quốc gia; nguyên tác, quy trình xây dựng, quy trình đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; lập kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; đánh giá chất lượng và hoàn thiện các câu hỏi trắc nghiệm, bài thực hành kỹ năng phù hợp với lĩnh vực ngành nghề… Sau khóa học, các học viên tham gia sẽ được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

IMG_7403

Toàn cảnh lớp đào tạo đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia

IMG_7417

Ông Nguyễn Quang Việt – Phó viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp tập huấn cho các học viên

IMG_7432

Ông Cao Quang Đại – Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề tập huấn cho các học viên

IMG_7412

Toàn thể học viên và báo cáo viên chụp hình lưu niệm

(Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh)

Liên kết web