Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tập huấn công tác tự kiểm định chất lượng trường cao đẳng

Trong 2 ngày: 08 và 22/7/2017, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức tập huấn công tác tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ, giảng viên, nhân viên các đơn vị trong Nhà trường, do báo cáo viên: ThS. Đỗ Thanh Vân – Phó Trưởng phòng dạy nghề Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP. Hồ Chí Minh, kiểm định viên thuộc Tổng cục dạy nghề chia sẻ.

Nội dung tập huấn bao gồm 5 phần: tổng quan về kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam; tự kiểm định chất lượng trường cao đẳng; các kỹ năng cần thiết khi thực hiện tự kiểm định chất lượng trường cao đẳng và hướng dẫn các bài tập thực hành tự kiểm định chất lượng trường cao đẳng. Thông qua các nội dung tập huấn, CBGVNV Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác tự kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề của Nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định, đồng thời giúp các đơn vị trong trường nắm được các quy trình tự kiểm định và triển khai thực hiện công tác tự kiểm định trong thời gian tới.

IMG_5657

Toàn cảnh buổi tập huấn

IMG_5656

Báo cáo viên trình bày các nội dung tập huấn cho CBGVNV Trường CĐCN Thủ Đức

(Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh)

Liên kết web