Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Bậc Cao Đẳng áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2015

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Bậc Cao Đẳng áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2015 (Chi tiết)
Phụ lục chuẩn đầu ra tin học – tiếng anh (Chi tiết)
Quyết định đính kèm: (Chi tiết)

Liên kết web