Chuyên mục: Ba công khai

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2015 – 2016

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2015 – 2016: 1. Ngành Tiếng Anh. 2. Ngành Kế toán. 3. Ngành Quản trị kinh doanh. 4. Ngành Quản trị kinh doanh lữ hành. 5. Ngành Công nghệ thông tin. 6. Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô. 7. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí. 8. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử. 9. Ngành Truyền thông và Mạng máy tính. 10. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. 11. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông. 12. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển tự động.

Xem tiếp
Liên kết web