Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng

Thông báo lịch giảng thử – Kỳ tuyển dụng Giảng viên thỉnh giảng – Học kỳ 2 – Năm học 2018 – 2019

Lịch giảng thử khoa Công nghệ thông tin Lịch giảng thử khoa Công nghệ tự động Lịch giảng thử khoa Cơ khí chế tạo máy Lịch giảng thử khoa Tài chính – Kế toán Lịch giảng thử khoa Tiếng Anh Mẫu hồ sơ giảng thử: Mẫu Lý lịch khoa học Giảng viên Mẫu giáo án tích hợp Lưu ý: Mỗi ứng viên chuẩn bị 5 bộ hồ sơ giảng thử.

Xem tiếp
Liên kết web