Chuyên mục: Giới thiệu chung

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG

Giáo dục Việt Nam đang có những bước đột phá và chuyển biến mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Ðức với sứ mạng: “Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức và năng lực, yêu nghề, sáng tạo, biết tự khẳng định giá trị, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, có ý thức học tập suốt đời” đã và đang cùng chung tay góp phần tạo nên những giá trị khác biệt đó. Bà Nguyễn Thị Lý – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Ðức Chất lượng của đội ngũ, chất lượng của sinh viên được khẳng định cùng với lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường trong hơn 30 năm qua. Sự thay đổi bắt nguồn từ trong tư duy, được hiện thực hóa qua bàn tay, khối óc của cả tập thể và kết tinh trong sự phát triển bền vững của nhà trường. Tự hào khi trở thành nơi ươm mầm và nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng của bao thế hệ sinh viên, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức của ngày hôm nay

Xem tiếp

TỔNG QUAN

TỔNG QUAN Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức có lịch sử trên 30 năm hình thành và phát triển. Tiền thân của trường là Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Thủ Đức được thành lập năm 1984 theo Quyết định số 215/QĐ-UB của UBND Tp. Hồ Chí Minh. Năm 2002, Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Thủ Đức được chuyển thành Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức theo Quyết định số 2230/QĐ-UB của UBND Tp. Hồ Chí Minh. Đến năm 2008, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức được thành lập trên cơ sở trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức theo Quyết định số 6426/QĐ-BGD-ĐT của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Với phương châm: “Luôn đổi mới để phát triển”, nhà trường đã, đang và sẽ không ngừng nỗ lực và phấn đấu, vận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tập trung toàn lực để hoàn thành sứ mệnh của mình; Nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp

Xem tiếp

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG 1. Thời điểm 1984 – 1987: Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Thủ Đức (gọi tắt là Trung tâm kỹ thuật và hướng nghiệp Thủ Đức), trụ sở đặt tại 43 Hoàng Diệu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. • Giám đốc: Đinh Sum • Phó Giám đốc: Võ Duy Lân, Nguyễn Toàn, Phạm Bá Đằng 2. Thời điểm 1987 – 1989: • Giám đốc: Trần Tấn Lộc • Phó Giám đốc: Nguyễn Toàn 3. Thời điểm 1990 – 2002: • Giám đốc: Nguyễn Toàn • Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Lý 4. Thời điểm 2002 – 2008: Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 43 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. • Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Toàn • Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý, Phạm Ngọc Tường 5. Thời điểm 2008 – 31/8/2013: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, trực thuộc UBND TP.HCM. • Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Toàn • Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý, ThS.

Xem tiếp

Lịch sử hình thành và phát triển của trường

Những cột mốc hình thành Năm 1984: theo Quyết định số 215/QĐ-UB của UBND Tp. Hồ Chí Minh, thành lập Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Thủ Đức trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh. Năm 2002: theo Quyết định số 2230/QĐ-UB của UBND Tp. Hồ Chí Minh, chuyển Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Thủ Đức thành Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức. Năm 2008: theo Quyết định số 6426/QĐ-BGD-ĐT của Bộ Giáo dục – Đào tạo, thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức trên cơ sở trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức. Những thành tựu tiêu biểu Năm 2000-2001: nhận bằng khen Đơn vị tiên tiến xuất sắc của UBND Tp. Hồ Chí Minh. Năm 2001-2002: nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT. Năm 2003-2005: liên tục nhận bằng khen của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc đạt thành tích tiên tiến xuất sắc trong năm học. Năm 2006: nhận 02 giấy khen của Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức tặng vì “Đã có thành tích tham gia công tác vận động và

Xem tiếp

Phương châm hoạt đông

Trư­ớc thời cơ và thách thức mới như hiện nay, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã và đang xây dựng chiến lược phát triển nhằm thực hiện một cách chủ động và sáng tạo chủ tr­ương đường lối chính sách kinh tế xã hội, tận dụng thời cơ và vư­ợt qua thách thức, xây dựng và nhanh chóng thực hiện tốt Sứ mệnh của Trường. SỨ MẠNG: “Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức và năng lực, yêu nghề, sáng tạo, biết tự khẳng định giá trị, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, có ý thức học tập suốt đời”. TẦM NHÌN: “Là cơ sở giáo dục Đại học đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần đắc lực phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước”. GIÁ TRỊ: “Chân thật, tự tin, khát vọng, chia sẻ, sáng tạo, năng động, hoạt động nhóm”.

Xem tiếp

Giới thiệu về Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Giới thiệu chung Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức luôn mang đến một hình ảnh năng động, sáng tạo, hiện đại cho giới sinh viên và đội ngũ giảng viên với bề dày hơn 30 năm sự nghiệp trồng người. Những nhóm ngành nghề đào tạo của nhà trường gồm có: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Cơ khí, Điện – Điện tử, Ngoại ngữ, Du lịch… Những nhóm ngành nghề này vốn là sự lựa chọn hàng đầu của giới sinh viên và từ đó đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, nhu cầu xã hội. Trong quá trình hoạt động, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã nỗ lực hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt với phương châm “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn sản xuất”. Trường luôn thực hiện quan điểm phát triển giáo dục phải vừa gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước vừa phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại, đa dạng hóa hình thức đào tạo, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

Xem tiếp